Нови модели аката за инспекције
22
Jul

Нови модели аката за инспекције

На основу захтева инспекција, на сајту Координационе комисије за инспекцијски надзор већ 2 године доступна је база са више од 60 модела различитих аката.

База се редовно ажурира, а току прошле недеље унето је 7 нових аката:

  • Замолница за извођење доказа пред замољеним органом - пружање правне помоћи у поступку инспекцијског надзора
  • Закључак о изузећу инспектора
  • Закључак којим се одбија захтев за изузеће инспектора
  • Захтев за мишљењем о постојању сукоба интереса
  • Пријава постојања претпостављеног приватног интереса у вези са обављањем инспекцијских послова
  • Обавештење о одлуци по пријави о постојању претпостављеног приватног интереса у вези са обављањем инспекцијских послова
  • Мишљење о сукобу интереса

Погледајте!