Питали смо Инспекцију социјалне заштите
30
Jun

Питали смо Инспекцију социјалне заштите

Због чега вам се странке најчешће обраћају, а да тема није из надлежности ваше инспекције?

Корисници и њихови сродници најчешће имају примедбе на квалитет здравствене заштите и здравствене неге код пружаоца услуге домског смештаја.

Ова тема не спада у нашу надлежност, већ је у надлежности Министарства здравља, конкретније, Здравствене инспекције.