Фокус на унапређење е-Инспектора
23
Feb

Фокус на унапређење е-Инспектора

У последњих годину дана одржано је више од 15 фокус група, у којима су, поред чланова радног тима, учествовали инспектори из бројних инспекција.

Софтвер Е-Инспектор је у потпуности функционалан у 36 републичких инспекција, што су инспекције и званично потврдиле потписивањем сагласности 10. јула 2019. године, на свечаној седници Координационе комисије. Како би се тај софтвер, намењен раду великог броја инспекција, прилагодио и њиховим специфичним потребама и активностима, формиран је радни тим, који се континуирано састајао од фебруара месеца 2020. године са извођачем софтвера и самим инспекцијама.

Нека од питања и решења датих на састанцима фокус група су: тестирана употреба локацијског налога, презентацији модула за планирање надзора, приказ функционалности које недостају у систему и њихово додавање.

Договорено је да се састанци овог типа редовно одржавају, како би се пратио рад и захтеви инспекција, и реаговало у складу са траженим. На тај начин, до сада, су установљене бројне финалне измене, које су имале за циљ да олакшају рад инспекцијама у еИнспектору.