Предузећа позитивно оценила инспекцијски надзор
13
Nov

Привреда позитивно оценила инспекцијски надзор

И ове године је спроведена традиционална анкета УСАИД - 1000 предузећа, у којој је инспекцијски надзор оцењен већински позитивно, код процене утицаја регулаторног окружења на пословање предузећа.

Поред тога, позитивно су оцењене још и процедуре повраћаја ПДВ-а, као и прописи и процедуре везани за запослене.

Погледајте комплетну анкету!