ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД - ПАРТНЕР И САРАДНИК ПОСЛОДАВЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА
02
Nov

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД - ПАРТНЕР И САРАДНИК ПОСЛОДАВЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД - ПАРТНЕР И САРАДНИК ПОСЛОДАВЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА  У ОБЛАСТИ  РАДНИХ ОДНОСА И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Инспекторат за рад, као орган у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,   контролише  спровођење  Законa о безбедности и здрављу на раду, Законa о раду, Законa о инспекцијском надзору, других законa у области рада, као и више од 70 подзаконских прописа у области безбедности и здравља на раду.

Приоритети Инспектората за рад  су усмерени на:

  • смањење броја повреда на раду и професионалних болести,
  • повећање формалне запослености и смањење неформалне запослености,
  • повећање броја регистрованих привредних субјеката и смањење броја нерегистрованих субјеката.

У  последње три ипо године, инспекција рада је извршила 236.694  надзора, утврдила је   56.141  лице  на раду ''на црно'' и  2.622  нерегистрована субјекта.

Инспектори рада су донели 34.794  решењa за отклањање недостатака и 48.753 мера на записнике, поднели су   19.362 захтевa за покретање прекршајног поступка и 133 кривичне  пријаве.

У  оквиру компоненте 1, Твининг пројекта ''Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и инспекције рада у Републици Србији'',  који се реализује  у  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  почев од 22.  фебрура 2019.године, израђен је видео Инспектората за рад, коришћењем  материјала који је снимљен током надзора инспектора рада, а  у циљу промовисања значаја доследног спровођења  прописа у области безбедности и здравља на раду и радних односа,  за чију контролу је надлежна инспекција рада. 

Инспектор  рада није противник, већ партнер и сарадник  послодавцима и запосленима у  области радних односа и безбедности и здравља на раду.