КОНТАКТ ЦЕНТАР РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА  ПОВЕЗАН И СА СВИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
06
Oct

КОНТАКТ ЦЕНТАР РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА ПОВЕЗАН И СА СВИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Контакт центар републичких инспекција, који је почео са радом у марту месецу ове године, до сада је примио и обрадио скоро 10.000 представки, углавном за тржишну, санитарну, пореску инспекцију и Инспекторат за рад али и друге републичке инспекције. 

У сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, база Контакт центра попуњена је свим потребним контакт подацима из јединица локалне самоуправе, a на овај начин, бројне пристигле пријаве грађана и привреде, које нису у надлежности републичких инспекција, прослеђене су на праву адресу. 

Од прошлог месеца реструктуриран је извештај о раду контакт центра, па садржи и информације о одговорима грађанима и привреди послатим из јединица локалне самоуправе, о поступању према њиховим представкама.

У наредном периоду очекује се завршетак повезивања Контакт центра са софтвером еИнспектор, што ће резултирати даљим унапређењем праћења  поднете представке  – тј. да ли и како је инспекција поступила на основу добијене представке, као и какви су резултати извршеног инспекцијског надзора укључујући и праћење судских предмета проистеклих из инспекцијских надзора.