Како се
06
Oct

Како се "ради" у Србији? Инспекција затекла скоро 60.000 радника на црно, има и странаца без пријаве

Извор: biznis.telegraf.rs

Инспекција рада врши надзор над применом прописа у области безбедности и здравља на раду, као и радних односа.

Скоро 50.000 нових уговора склопљено је после реакције инспекције, а регистровано је више од 2.500 предузећа. У последње време, према нашим информацијама, све је више радника на црно који су страни држављани. Они, како се испоставило, често немају пријаву, нити радну дозволу.

Како сазнајемо, у последње три године и девет месеци, инспекција рада је у области радних односа и безбедности и здравља на раду извршила 244.608 надзора, утврдила је 56.843 лица на раду ''на црно'' и 2.662 нерегистрована субјекта. Одмах после мера које су предузели инспектори рада, послодавци су засновали радни однос са 48.352 лица, а регистровано је и 2.649 привредних субјеката.

Инспектори рада су донели 35.391 решење и 49.101 меру на записнике, поднели су 19.742 захтева за покретање прекршајног поступка и 138 кривичних пријава.

Како је речено за наш портал, у односу на претходне године уочава се тренд смањења броја запослених који раде ''на црно'', а томе су пре свега допринели ефикасни инспекцијски надзори инспектора рада у оним делатностима и код оних послодаваца код којих је очекивана повећана појава рада ''на црно'', као и законска регулатива, најпре увођењем обавезе за послодавца да уговор о раду држи у радном простору где запослени ради, а потом и увођењем обавезе за послодавца да пријави запосленог на обавезно социјално осигурање пре његовог ступања на рад.

Да ли се радници на црно икада "нормално" запосле?

Крајњи циљ вршења инспекцијског надзора у делу откривања рада ''на црно'' није само санкционисање послодавца због незаконитог радног ангажовања лица, већ превођење из нелегалних у легалне токове радног ангажовања, наводе у Инспекторату. У том смислу, инспектори рада су испунили постављени циљ, те су применом адекватних мера према послодавцима, постигли да 81 % лица од укупног броја лица затечених на раду ''на црно'' пређу у легалне токове и ступе у радни однос закључивањем уговора о раду са послодавцем, као и да остваре право на обавезно социјално осигурање.

Последњих година, инспектори рада све више утврђују на раду ''на црно'' стране држављане, за које послодавци који су их радно ангажовали нису обезбедили пријаве боравка, нити радне дозволе.

- Инспектор рада делује корективно и репресивно, али поступа и превентивно и даје савете и обавештења о спровођењу закона на најефикаснији и најекономичнији начин. Кључну улогу у обезбеђењу спровођења мера безбедности и здравља на раду има инспекција рада - наводе нам.