„Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију“
09
Sep

„Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију“

Извор: apr.gov.rs

На сајту АПР објављена је брошура „Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију“.

Водич је намењен организацијама цивилног друштва у оснивању и садржи корисне информације о прописима који уређују рад и деловање удружења, задужбина и фондација, нарочито о обавези подношења финансијских извештаја (или изјава о неактивности) и обавези удружења да електронски евидентирају стварне власнике у регистрима које води Агенција за привредне регистре.

Погледајте!