Одржано десет састанака радних група
18
Jul

Одржани састанци десет радних група

У периоду од 25. јуна до 17. јула одржано је десет састанака радних група, формираних од стране Координационе комисије за инспекцијски надзор.

Поред редовних тема, као што су пресек стања капацитета инспекција, ковид 19 – стање у инспекцијама, рад у еИнспектору и израда Књиге инспекцијске праксе, чланови Радне групе за сузбијање неформалног рада и Радне групе за заштиту природних ресурса упознати су са активностима и динамиком рада контакт центра за инспекције, врстама представки, као и представкама по којима се поступало.

Остале радне радне групе обрадиле су и поједине доменске теме:

  • На састанку Радне групе за храну представљен је Водич за управљање отпадом у храни
  • Радна група за јавно здравље презентовала је законске обавезе  републичких инспекција по Закону о заштити становништва од заразних болести
  • На састанку Радне групе за декларисање хране представљен је законски оквир Европске Уније у области декларисања хране
  • Радна група за борбу против недозвољене трговине представила је нов модел извештавања о здруженим инспекцијским надзорима
  • Радна група за угоститељство и туризам разматрала је Примену Уредбе о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
  • Радна група за унутрашњи надзор представила је свог новог члана, представника будуће инспекције у оквиру Министарства културе и информисања, Дејана Масликовића, помоћника министра, а присутни су се упознали са надлежностима ове нове инспекције. Разматрана је и Примена прописа који регулишу унутрашњу контролу - размена искустава, као и уједначавање рада инспекције
  • Радна група за превоз путника и робе акценат је ставила на интензиван рад инспекције друмског саобраћаја на граничним прелазима
  • Радна група за безбедност објеката као приоритет је навела измену постојећих планова активности – ходограма, услед пандемије вируса ковид 19