Варали на риби, кафи и одећи: Казне трговцима због исправа, декларације и неиздавања рачуна
13
Jan

Варали на риби, кафи и одећи: Казне трговцима због исправа, декларације и неиздавања рачуна

Извор: novosti.rs

Током новембра и децембра 2019. године, Тржишна инспекција Министарства трговине, туризма, и телекомуникација обавила је 586 контрола промета мешовите робе у трговини на мало - продавницама, минимаркетима, супермаркетима и поднела 33 захтева за покретање прекршајног поступка суду и 21 решење трговцима.

Те мере предузете су због кршења Закона о трговини и Закона о заштити потрошача, јер трговци нису поседовали исправе за робу коју су ставили у промет, а реч је најчешће о кафи и одевним предметима, као и због неисправних декларација (смрзнута риба) и неиздавања рачуна за продату робу, кажу у Тржишној инспекцији за Танјуг.

Такође наводе да су у истом периоду имали скоро 400 службених саветодавних посета у делу организовања и оглашавања продајних подстицаја у складу са Законом о трговини.

"То је превентивно деловање које треба да укаже надзираним субјектима на новине прописане законом и да, уколико утврди пропусте донесе препоруке којим се ти пропусти исправљају", додају у Инспекцији.

Такође, ако надзирани субјекат поступи по донетим препорукама, тржишни инспектор неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка.

Тржишна инспекција спроводи редовне инспекцијске контроле у складу с Годишњим планом инспекцијског надзора тржишне инспекције, као и ванредне инспекцијске контроле по пријавама потрошача.

Током децембра, као и уочи новогодишњих празника, туристички инспектори обавли су и редован инспекцијски надзор сходно годишњем плану рада Сектора туристичке инспекције.

У данима новогодишњих празника обављен је ванредни инспекцијски надзор угоститељских објеката за исхрану, пиће и напитке као и лица који пружају услуге туристичких водича.

Било је 35 контрола, од чега 19 контрола угоститељских објеката за исхрану, пиће и напитке и 16 контрола лица који пружају услуге туристичких водича.

Туристички инспектори су у склопу обављања ванредног инспекцијског надзора контролисали и привремене угоститељске објекте за исхрану, пиће и напитке постављене у Кнез Михајловој улици.

Од укупног броја контрола у оквиру надлежности туристичке инспекције, у једном случају је утврђена неправилност у раду због чега ће туристички инспектори поднети захтев за покретање прекршајног поступка.