Када се обраћате тржишној инспекцији
27
Nov

Када се обраћате тржишној инспекцији

Извор: politika.rs

Mеђу потрошачима постоји велика забуна о овлашћењима и поступању Тржишне инспекције, па је потребно разјаснити ову проблематику и појаснити како тржишна инспекција реагује у складу с овлашћењима која су законом прописана.

ОДГОВОР:

Законом о заштити потрошача промењене су надлежности тржишне инспекције и сада су бројније у односу на претходни закон из 2010. године. Важно је истаћи да је, у складу с европском праксом и праксом на свим развијеним тржиштима, укинута улога тржишног инспектора у решавању појединачних потрошачких проблема. Тржишна инспекција поступа у ситуацији када трговац не одговори на рекламацију потрошача у законском року од осам дана. За такво поступање трговца закон прописује новчану казну. Инспекције немају право да одлучују о садржини одговора – ово је питање пословне политике, посредовања с потрошачем или удружењем за заштиту потрошача или званичног судског поступка. То значи да надлежни инспектор може да наложи трговцу да одговори, али не може да му наложи шта да одговори, односно да уважи рекламацију.

Инспекција реагује и када трговац злоупотребљава израз гаранција, непоштено послује, шаље пошиљке које потрошач није наручио. Такође, и када продаје, служи и поклања малолетнику дуванске или алкохолне производе, пиво и пиротехнику.