Ако треба забранити и рад погона - У Смедереву алармантно загађење ваздуха из Железаре, реаговао заштитник грађана
12
Nov

Ако треба забранити и рад погона - У Смедереву алармантно загађење ваздуха из Железаре, реаговао заштитник грађана

МИНИСТАРСТВО за заштиту животне средине прошле године је поднело две пријаве за привредни преступ надлежном тужилаштву против Железаре у Смедереву јер не врши континуална мерења испуштања загађујућих материја на два димњака погона Агломерација, као и због погоршања квалитета ваздуха у околини депоније шљаке. Међутим, заштитник грађана саопштава да је Министарство начинило пропуст на штету грађана, јер није предузело и друге мере, попут забране рада погона док се не отклоне пропусти.

У својим препорукама, заштитник грађана наводи да је Министарство заштите животне средине пропустило да несумњиво утврди да ли је "ХБИС Србија" предузео мере заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја затеченог стања на животну средину. Такође, мишљења је да није утврђено да ли се спроводи адекватан мониторинг утицаја на животну средину, односно сва предвиђена мерења.

У Министарству потврђују да је републички инспектор за заштиту животне средине овлашћен да забрани рад постројења која у недозвољеним концентрацијама испуштају загађујуће материје.

- Међутим, ова непопуларна мера није наложена, јер је 2018. и 2019. године на емитерима Железаре само у једном случају измерено прекорачење граничне вредности емисије - тврде у ресорном Министарству.

Упркос овоме, у препорукама заштитника грађана стоји да је било прекорачења дозвољених вредности за укупне таложне и суспендоване честице више него једанпут, тачније током маја, јуна и октобра 2018. године.

Заштитник грађана препоручио је ресорном министарству да размотри примену осталих овлашћења, која се тичу привремене забране рада стационарног извора загађивања или налагања предузимања других мера заштите док се емисија загађујућих материја у ваздуху не сведе на прописане вредности.

И ГРАД ЗАТАЈИО

ЗАШТИТНИК грађана наводи и да је Град Смедерево начинио пропуст у раду, јер није усвојио план квалитета ваздуха, иако је израђен и иако је Министарство заштите животне средине дало своју сагласност.