Измене Кривичног законика о службеним лицима - Чак 12 година робије за напад на извршитеља
12
Nov

Измене Кривичног законика о службеним лицима - Чак 12 година робије за напад на извршитеља

Извор: novosti.rs

СВАКО ко после 1. децембра нападне полицајца, судију, тужиоца, јавног бележника или инспектора неке инспекције биће осуђен најмање на годину дана, а највише на 12 година. Ове казне, скоро дупло веће него до сада, предвиђене су изменама Кривичног законика, који ступа на снагу за три недеље.

- Борили смо се да добијемо заштиту као радници јавне или државне безбедности, и успели - каже Драгоман Пауновић, председник Мреже инспектора Србије. - Али, сада смо суочени са новим проблемом - како доказати напад. Код инспекција је то посебан проблем, јер на терен обично излази један, максимално два инспектора. Када врше надзор у некој фирми, запослени сведоче у корист свог послодавца.

Зато је затражена проширена седница Владине Координационе комисије за инспекцијски надзор, којој би присуствовале и судије, тужиоци, представници МУП. Циљ би био договор око тога како у сличним ситуацијама доказати напад на службено лице и како усагласити уједначено поступање.

- Тражимо да се напад на инспекторе третира као напад на државу, да се такви предмети решавају по хитном поступку, да санкције буду оштре и судска пракса уједначена - каже Пауновић.

Статус службеног лица траже многи, а последњи су били судски вештаци. Претходно су га тражили запослени у здравству, просветни радници, запослени у ЕПС на искључивању струје, таксисти, возачи ГСП, новинари...

У Министарству правде кажу да је Радна група за измене КЗ у сталном заседању и да ће све пристигле предлоге размотрити. Ипак, додају и да закон прецизира ко су службена лица: она која у државном органу врше службене дужности, изабрана, именована или постављена лица, јавни бележници, извршитељи и посредници у арбитражи, војна лица...

- Службено лице ужива посебну заштиту, било да је прописано засебно кривично дело које се може извршити само према том лицу (на пример спречавање у вршењу дужности), било да је то предвиђено као тежи облик неког кривичног дела (на пример тешко убиство) - објашњавају у Министарству правде. - Ова дела се посебно третирају само када су почињена приликом вршења дужности.

Статус службеног лица подразумева и појачану кривичноправну одговорност, па тако постоји цео низ кривичних дела против службене дужности, као што су злоупотреба положаја или кршење закона од стране судије. Закон прописује и теже облике појединих дела, ако их изврше службена лица. Несавестан рад возача ГСП сада се третира као дисциплински прекршај, а ако би постали службена лица, било би то кривично дело.

ПОСЛОВИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У МИНИСТАРСТВУ напомињу да посебну кривичноправну заштиту имају они који обављају послове везане за јавно информисање, здравство, образовање, јавни превоз, правну и стручну помоћ пред судским органима. Напади на њих третирају се као тежи облици кривичног дела ако су на мети због свог посла. Такође је уведено посебно дело - напад на адвокате.