Усвојена инструкција за реализацију Закључка и Уредбе
05
Sep

Усвојена инструкција за реализацију Закључка и Уредбе

На електронској седници Координационе комисије за инспекцијски надзор, одржаној 5 септембра 2019. усвојена је Инструкцијa за реализацију закључка којим се усваја трогодишњи акциони план за запошљавање службених лица који обављају послове инспекцијског надзора и уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника.

У циљу реализације Закључка којим се усваја Трогодишњи акциони план за запошљавање службених лица који обављају инспекцијски надзор, неопходно је да Генерални секретаријат Владе без одлагања сачини и поднесe Предлог за измену и допуну Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину у делу који се односи на број лица које је потребно запослити у 2019. години,

Министарства и сви остали органи државне управе у којима се обављају послови инспекцијског надзора, дужни су да покрену поступак доношења Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, чиме ће се прецизирати описи послова и ускладити број извршилаца са Уредбом.

Такође,  министарства су дужна да поднесу предлог акта о давању сагласности за попуњавање слободних, односно упражњених радних места Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и да предузму све радње у циљу попуњавања извршилачких радних места у државним органима.

Комплетан текст усвојене Инструкције погледајте ОВДЕ.