ПОРЕСКА УПРАВА У КОНТРОЛИ „ВИСОКОРИЗИЧНИХ СУБЈЕКАТА“ У ЦИЉУ БОРБЕ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
22
Aug

ПОРЕСКА УПРАВА У КОНТРОЛИ „ВИСОКОРИЗИЧНИХ СУБЈЕКАТА“ У ЦИЉУ БОРБЕ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

Извор: paragraf.rs

Најчешће се наилази на неиздавање фискалних рачуна, непријављивање радника, обављање делатности без регистровања фирме као и исплате зараде на руке

Бројне су активности које спроводи Пореска управа како би се смањио обим сиве економије, а неке од њих обухватају контролу јавних прихода код високоризичних субјеката, као и контролу евидентирања промета преко фискалне касе. У овој заједничкој борби Пореска управа је интензивирала сарадњу са другим инспекцијским службама пре свега инспекцијом рада, тржишном инспекцијом, пољопривредном инспекцијом, туристичком, као и са другим државним органима у првом реду са царином и МУП-ом. Најчешћи примери сиве економије са којима се Пореска управа у свом раду сусреће односе се на неиздавање фискалних рачуна, непријављивање радника, обављање делатности без регистровања фирме као и исплате зараде на руке.

Што се фискалних рачуна тиче, сви они који су по закону дужни да имају фискалне касе улазе у сиву зону сваки пут када купцу не издају рачун. Контроле се спроводе и у циљу провере равноправног статуса ангажованих радника, јер „један број несавесних послодаваца да би избегао плаћање пореза и доприноса не пријављује своје раднике. То у пракси значи да на 1.000 динара исплаћење зараде несавесни послодавац узима 640 динара за себе. Иако радницима не иде радни стаж мали је број оних који се одлучује да пријави несавесне послодавце из страха од губитка посла“, каже начелница у Сектору за контролу Пореске управе Снежана Лојаничић.

У сивој зони су и они који обављају било какву врсту делатности која подразумева производњу, трговину и пружање услуга, а немају регистровану фирму. Такви привредни субјекти послују нелегално - ван закона, ван контроле, не плаћају никакве порезе, чиме штете како држави, грађанима тако и свим оним привредним субјектима односно компанијама које послују легално и плаћају порез.

Пореска управа са борбом не стаје, контроле се настављају, а све то са једним истим циљем да се стане на пут сивој економији.