Задаци

Задатак радне групе за угоститељство и туризам је усклађивање и координација и унапређење инспекцијског надзора у области угоститељства, која су у делокругу две или више инспекција, или чија природа захтева учешће две или више инспекција, као и других органа и организација.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за угоститељство и туризам функционише у саставу: 

 1. Вера Божић Трефалт, руководилац радне групе, в.д. помоћника министра Сектора туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 2. Лидија Стојановић, заменик руководиоца радне групе, помоћник министра у Министарству трговине, туризма и телекомуникација;
 3. Сњежана Вигњевић, в.д. секретара радне групе, начелник Одељења туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 4. Наташа Гудовић, в.д. секретара, Министарство здравља;
 5. Бојан Гаврић, в.д. секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 6. Миломир Обрадовић, инспектор Пољопоривредне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 7. Татјана Бабић, начелник Одељења за природу Инспекције за заштиту животне средине, Министарство заштите животне средине; 
 8. Срђан Динчић, порески инспектор Сектора за контролу Пореске управе Министарство финансија;
 9. Драгана Радосављевић, помоћник начелника Управе за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова; 
 10. Оливера Марковић, инспектор Републичке комуналне инспекције, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 11. Татјана Милорадовић, републички инспектор за друмски саобраћај, Одељење републичке инспекције за друмски саобраћај, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 12. Жељка Кнежевић, секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 13. Славољуб Игњатовић, царински службеник Одељења за царинске истраге у Сектору за контролу примене царинских прописа Управе царина, Министарство финансија;
 14. Синиша Бјеливук, главни полицијски инспектор Службе за сузбијање криминала Одељења за сузбијање привредног криминала, Министарство унутрашњих послова; 
 15. Владета Терзић, шеф Одсека за инспекцијске послове, Министарства омладине и спорта;
 16. Тијана Маљковић, секретар Удружења за туризам Привредне коморе Србије;
 17. Др Георги Генов, директор Удружења хотелијера и ресторатера Србије (HORES);
 18. Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије ЈУТА;
 19. др Данијел Павловић, доцент на Универзитету Сингидунум; 
 20. Јелена Мићић, Јединица за подршку Координационој комисији

Извештаји