У складу са чланом 180. Закона о раду (ЗоР), послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине (члан 179. ст. 2. и 3. ЗоР), запосленог ...
Прочитај више
У поступку инспекцијског надзора, ризик – тачније, ниво (степен) усаглашености са прописима процењује се помоћу стандардизованих контролних листа, као јавно доступног списка питања и могућих одгово...
Прочитај више
Детаљније
Имате питање, коментар, сугестију?
Питајте нас

Постани инспектор

Испит за инспектора, у складу са Законом о инспекцијском надзору и Правилником о програму и начину спровођења испита за инспектора у обавези су да полажу запослени који обављају послове инспекцијског надзора. Инспектор који на дан ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору (29. април 2015. године) има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора и није дужан да полаже испит за инспектора (члан 66).​

Детаљније