Све потребне информације имате у документу "Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоским туристичким домаћинствима", који се налази у прилогу ово...
Прочитај више
Мишљење: Устав Републике Србије у члану 156. и Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 - УС, 117/...
Прочитај више
Детаљније
Имате питање, коментар, сугестију?
Питајте нас

Постани инспектор

Испит за инспектора, у складу са Законом о инспекцијском надзору и Правилником о програму и начину спровођења испита за инспектора у обавези су да полажу запослени који обављају послове инспекцијског надзора. Инспектор који на дан ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору (29. април 2015. године) има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора и није дужан да полаже испит за инспектора (члан 66).​

Детаљније