ОБУКЕ И ИСПИТИ

Видео упутства

ВИДЕО УПУТСТВА

Закон о инспекцијском надзору - тренинг за тренере

Закон о инспекцијском надзору - напредни тренинг

Меке вештине инспектора