ОЖЕГОВИЋ: МОРАМО ДА ОСНАЖИМО КАПАЦИТЕТЕ ИНСПЕКЦИЈА

25.05.2017. Штампај

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Жељко Ожеговић, говорио је данас на панелу у организацији Данас конференс центра „Инспекцијски систем и примена законодавног оквира Србије“


На панелу су учествовали представници Привредне коморе Србије, Националне алијансе за локални економски развој и Удружења послодаваца Србије.

„У ранијем периоду имали смо „шуму“ прописа, њих преко 1.000, који су уређивали рад инспекцијских служби. Доношењем Закона о инспекцијском надзору, априла 2015. године, уведене су кључне промене у ову област, међу којима је најзначајнија поступање према нерегистрованим субјектима“, рекао је Ожеговић и додао да је тај Закон изузетно значајан за постизање макроекономске стабилности и конкурентности, што ће резултовати стварањем услова за нова запошљавања и инвестиције.

Државни секретар је констатовао да су доношењем и применом Закона о инспекцијском надзору значајно редуковане бројне жалбе на рад инспекција – реактивно, а не превентивно деловање, нетранспарентан рад, слаба координација и нестандардно поступање инспекција. Он је такође нагласио да тек предстоји рад на усаглашавању преко 150 са Законом о инспекцијском надзору.

„Морамо да радимо на оснаживању капацитета инспекција. Сада је прави тренутак за то. Није реч само о броју инспектора, већ и о њиховој бољој обучености и техничкој опремљености“, подвукао је Ожеговић и додао да су до сада завршене обуке за 330 републичких инспектора и 1.300 инспектора на локалу, који ће новостечена знања преносити својим колегама. Он је нагласио да се у сарадњи са ЕБРД успоставља јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор, а један од првих задатака те јединице биће анализа капацитета свих инспекцијских служби.

Ожеговић је истакао да би срце новог система надзора требало да представља платформа еИнспектор, на коју би до 2018. године све инспекције требало да буду повезане. Он је објаснио да ће еИнспектор објединити податаке који ће бити доступни свим инспекцијама, а на тај начин у многоме ће бити унапређено планирање ризика и аналитика надзора. 

„Такође, никако не смемо заборавити рад на сузбијању корупције унутар инспекцијских органа“, закључио је Ожеговић и подвукао да је ту реч о својеврсној унутрашњој контроли и да је планирано спровођење одговарајућих обука на ту тему.