ЗАЈЕДНИЧКА САВЕТОДАВНА ПОСЕТА ПРОМОТИВНОМ ОБЈЕКТУ ИКЕА

14.05.2018. Штампај


На захтев компаније Икеа, Јединица за подршку Координационој комисији организовала је, у име Координационе комисије за инспекцијски надзор, службену саветодавну посету 27. априла 2018. године.

Заједничку службену саветодавну посету обавила су два републичка тржишна инспектора, виши и самостални полицијски инспектор МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, један инспектор Санитарне инспекције и један инспектор рада града Београда, а присуствовала су и два представника Јединице за подршку Координационој комисији.

Посета је претходила отварању новог, промотивног објекта компаније Икеа у Кнез Михаиловој улици, који је почео са радом 3. маја ове године.

Oбављен је визуелни преглед објекта и изложбених производа, док административни преглед документације није вршен обзиром да се радило о изложбеном простору за који је тражена саветодавна посета; инспектори су затим констатовали да се у промотивном објекту неће обављати ни даљинска трговина на мало а ни трговина личним нуђењем и да је објекат предвиђен да приближи производни програм потрошачима.

Поступајући инспектори су констатовали да промотивна радња ИКЕА Београд испуњава  неопходне услове за обављање промотивне активности и изразили су спремност да у случају потребе буду и даље контактирани. 

Како службене саветодавне посете представљају облик превентивног деловања инспекције и подразумевају пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места и усредсређене су на спречавање настанка вероватних штетних последица и како је  оваква посета по први пут организована од стране Координационе комисије, Координациона комисија за инспекцијски надзор, поступајући сходно члану 12. Закона о инспекцијском надзору да прати достигнути ниво координације инспекција, наставиће и даље да подржава сарадњу инспекција и привредних субјеката, нарочито у погледу превентивне улоге инспекција.