ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

12.03.2018. Штампај


Зоран Касаловић, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе,  председавао је Шестом седницом Координационе комисије, одржаном 12. марта 2018. године. 

Седници су присуствовали именовани чланови Координационе комисије, представници републичких инспекцијских служби, представници НАЛЕД-а и Јединица за подршку рада Координационој комисији. 

Прва тачка дневног реда било је усвајање записника са 3, 4. и 5. седнице Координационе комисије.

У наставку седнице, Борко Драшковић, менаџер за развој пословања ENETEL Solutions doo Београд, у кратким цртама је представио пројекат израде софтвера Е-Инспектор. 

У оквиру следеће тачке дневног реда, присутни су се изјаснили о саставу нових радних група - Радне групе за унутрашњи надзор и Радне групе за поверене послове, а затим су руководиоци известили о раду својих радних група и о урађеним ходограмима.

Пета тачка дневног реда било је давање стручног мишљења на предлог правилника о облику и начину вршења унутрашње контроле  Туристичке инспекције  Министарства, трговине, туризма и телекомуникација, а уследило је и представљање докумената „Методолошко упутство за анализу потребног броја инспектора за обављање послова инспекцијског надзора и вршење службених саветодавних посета“ (израдио УСАИД Пројекат за боље услове пословања) и „Стручно-методолошка објашњења за унутрашњу контролу инспекције“ (израдио НАЛЕД уз финансијску подршку Норвешке амбасаде);

На седници су, између осталог, дата стручна мишљења на предложене контролне листе и  разматрани извештаји инспекција о резултатима контроле надзираних субјеката за месец  јануар 2018. године.

У оквиру тачке Разно изнете су информације о полагању испита за инспекторе, о неусвојеним годишњим плановима за 2018. годину, као и текући проблеми са којима се инспекције срећу у свакодневном раду.