ИНСПЕКЦИЈА У ШКОЛАМА - НЕДОСТАЦИ У 111 ОД 236 ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

06.01.2018. Штампај


Извор: беоинфо

Комунална инспекција Секретаријата за инспекцијске послове вршила је контролу над уредношћу зграда и површина у основним и средњим школама на територији десет градских општина. Осим контроле уредности и исправности спортских реквизита, контролисане су и ограде око школа, други мобилијар на зеленим површинама – клупе, ђубријере, уредност зелених површина, прилазних стаза, степеништа, сливничких решетки, олучних вертикала и фасада.

– Извршена је контрола 236 основних и средњих школа на територији десет централних градских општина. Недостаци су затечени у 111 школа, па је донето исто толико решења за поправку и довођење у исправно стање спортских реквизита, другог мобилијара, ограда око школа, стаза, степеништа, кошење и чишћење зелених површина, уклањање графита са фасада, чишћење сливника, уклањање сувог дрвећа склоног паду и друго – рекла је Соња Подунавац, секретарка за инспекцијске послове.

До окончања акције, комунална инспекција ће и даље вршити контролу извршења мера које су наложене решењима.