ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ У НОВОМ САЗИВУ

01.10.2017. Штампај


Министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић председавао је првом седницом Координационе комисије у новом сазиву, одржаном 29. септембра 2017.  године.

Министар је, између осталог, истакао да инспектори нису непријатељи, већ да раде у интересу свих нас и да се очекује се да ће током наредне године бити решаван недовољан број запослених у инспекцијским службама.

Такође је истакао да је применом рационализације у државној управи највише претрпела инспекцијска служба, па се дешавају и парадоксалне ситуације да у појединим окрузима инспекцијски надзор обавља само једна особа.

“У Јабланичком и Пчињском округу ради само један здравствени инспектор, у Нишавском округу такође. Имамо ситуације да на локалном нивоу један инспектор обавља послове четири различите инспекције, што је неодрживо" изјавио је министар Ружић.

Седници су присуствовали именовани чланови Координационе комисије, као и представници републичких инспекцијских служби, представници НАЛЕД-а, колеге из УСАИД Пројекта за боље услове пословања и Јединица за подршку рада Координационој комисији.

Наставком седнице је председавао Зоран Касаловић, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе. 

На седници је, између осталог, усвојен нови Пословник о раду Координационе комисије; извештај о раду Координационе комисије за првих шест месеци 2017. године;  извештај о раду радних група и стручним тимова за првих шест  месеци 2017. године. На седници су, сходно Пословнику о раду Координационе комисије, именовани нови руководиоци радних група, усвојен је нови стандардизовани образац за месечно извештавање радних група као и документ Упутство за попуњавање интернет презентације инспекције, који ће бити достављен свим инспекцијама, како би могле да провере да ли су на својим интернет страницама објавиле документацију, коју су по Закону о инспекцијском надзору обавезне да објаве.

Такође је усвојена и информација  за инспекције коју би инспектори давали надзираним субјектима у вези са попуњавањем on line анкете, која се налази на сајту Координационе комисије, а у циљу исказивања степена задовољства надзираног субјекта радом инспекција.