ДОНЕТА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

17.09.2017. Штампај


На 15. седници Владе Републике Србије, одржаној 14. септембра 2017. године, донета је Одлука о образовању Координационе комисије.

За председника и заменика председника Координационе комисије именовани су:

1) Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе;

2) Зоран Касаловић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

За чланове Координационе комисије именовани су:

1) Зоран Петровић, директор – главни управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;

2) Ненад Кртолица, вршилац дужности помоћника директора Пореске управе, Сектор за контролу у Министарству финансија;

3) Лидија Стојановић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

4) Стеван Ђуровић, вршилац дужности помоћника директора Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

5) Лепосава Сојић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

6) Марко Бјекић, ветеринарски инспектор у Одељењу за послове инспекцијског надзора и контроле Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7) Жељко Пантелић, помоћник министра заштите животне средине;

8) прим. др Зоран Панајотовић, координатор за инспекцијске послове у Министарству здравља;

9) Мирјана Јаковљевић, републички спортски инспектор, Министарство омладине и спорта;

10) др Иван Зарев, начелник Управе за превентивну заштиту у Министарству унутрашњих послова;

11) Богољуб Лазаревић, вршилац дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја;

12) Бранко Илић, начелник Одељења за електроенергетску инспекцију у Министарству рударства и енергетике;

13) Jелица Трнинић Шишовић, шеф Одсека за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове у Министарству привреде;

14) Дражен Маравић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе;

15) Југослав Стојиљковић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

 

За заменике чланова Координационе комисије именовани су:

1) Ненад Шаркоћевић, вршилац дужности помоћника директора Управног инспектората, Министарство државне управе и локалне самоуправе;

2) Саша Дулић, вршилац дужности помоћника директора Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије у Министарству финансија;

3) Вишња Ракић, шеф Одсека за контролу услуга – одељење Београд, Сектор тржишне инспекције у Министарству трговине, туризма и телекомуникација;

4) Маја Илић, начелник Одељења за студијско-аналитичке послове у Инспекторату за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

5) Бојана Јовановић, самостални саветник у Сектору за инспекцијски надзор у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

6) Ненад Милојевић, начелник Одељења фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7) Оливера Топалов, начелник Одељења за индустрију у Министарству заштите животне средине;

8) Јелица Радуловић, шеф Одсека за здравствену инспекцију Београд, Сектор за инспекцијски надзор у Министарству здравља;

9) Владета Терзић, шеф Одсека за инспекцијске послове у спорту у Министарству омладине и спорта;

10) Предраг Радаковић, начелник Одељења за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката у Министарству унутрашњих послова;

11) Катарина Жугић Јовановић, шеф одсека Сектор за инспекцијске послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;

12) Урош Ђурђевић, начелник Одељења за инспекцију опреме под притиском у Министарству рударства и енергетике;

13) Славица Нинковић, руководилац Групе за унапређење пословног окружења и развој задруга и занатства у Министарству привреде;

14) Љиљана Величковић Томић, самостални саветник у Сектору за развој добре управе у Министарству државне управе и локалне самоуправе;

15) Драгана Живковић Јовановић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.