ПОЧЕТАК РАДА ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ КООРДИНАЦИОНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

08.06.2017. Штампај


У уторак, 6. јуна 2017. године почела је са радом Јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор, као део пројекта Reform Support Division to the Coordination Commission for Inspection Reform in the Ministry of Public Administration and Local Self-Government, који финансира Европска банка за обнову и развој.

Задатак Јединице је да обезбеди одрживо функционисање Координационе комисије и њених тела, као и координацију и спровођење Акционог плана за реформу инспекција. 

Јединица ће, између осталог обављати следеће активности:

• Пружање техничке и административне подршке и потребне документације за састанке Координационе комисије и организовање редовних састанака Координационе комисије и њених тела;

• Прикупљање аналитичких и оперативних информација у складу са захтевима Координационе комисије и спровођење редовних анализа: информација из годишњих извештаја о раду инспекција, месечних извештаја и информације које пружају инспекторати, радне групе и стручни тимови, као и помоћи Координационој комисији при изради кварталних извештаја о напретку и статусу спровођења  Закона о инспекцијском надзору;

• Праћење координације између инспектората/инспекција и ефективности инспекцијског надзора;

• Праћење координације и рада свих радних група и стручних тимова са циљем да се обезбеди њихово редовно састајање и подношење извештаја и предлога, као и да обезбеди да Координациона комисија разматра и усваја ове предлоге и да се смернице доследно примењују у свим инспекцијским органима,

• Учествовање у креирању планова и програма за одабране теме као и координација рада тренера/предавача;

• ИТ подршка Координационој комисији, рад на унапређењу сајта кроз праћење процеса објављивања вести, прописа, мишљења, ставова, обавештења и других докумената који се тичу инспекцијског надзора на вебсајту Координационе комисије.

Седиште Јединице је у Дечанској 8, на V спрату, у канцеларијама 553 и 554. 

Контакт телефон: 011/311 4719