РАДНА ГРУПА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ НАД НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

РАДНА ГРУПА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ НАД НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Задаци радне групе обухватају координацију поводом одређених питања од значаја за вршење контроле над непрофитним организацијама, која су у делокругу две или више инспекција или чија природа захтева учешће две или више инспекција, или других органа и организација, ради повећања свеобухватности и делотворности у постизању законитог и безбедног пословања и поступања надзираних субјеката у одређеној области, избегавања преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, остварења правне сигурности, извршавања закона, делотворног управљања ризицима и унапређења услова пословања.

Чланови радне групе циљеве остварују кроз сарадњу у усклађивању планова инспекцијског надзора, утврђивање програма рада радне групе, организовање и вршење заједничких инспекцијских надзора, сарадњу у вршењу самосталних инспекцијских надзора (међусобно обавештавање и размена података и искустава, указивање на примере добре праксе и други облици међусобног пружања помоћи), уједначавање инспекцијске праксе, утврђивање потребе за обукама инспектора и предузимање других одговарајућих радњи и мера ради реализације циљева.

Радна група функционише у саставу:

1. Саша Дулић, руководилац радне групе,  в.д. помоћника директора Пореске управе, Сектор за информационе и комуникационе технологије, Министарство финансија;

2. Јелена Стојиљковић, заменик руководиоца радне групе, саветник, Сектор за људска и мањинска права и слободе, Министарство државне управе и локалне самоуправе;

3. Анђела Видулић, секретар радне групе, саветник за професионално усавршавање, Јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор;

4. Милица Тодоровић, саветник за праћење прописа, Министарство правде;

5. Ђорђије Вујичић, руководилац Групе за спречавање финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија;

6. Јадранка Божовић, управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;

7. Вања Вулевић, самостални саветник, Министарство културе и информисања;

8. Драгана Видаковић, Служба за борбу против тероризма и екстремизма, Министарство унутрашњих послова;

9.  Лепосава Тошић, начелник Одељења за опште правне послове, Министарство унутрашњих послова;

10. Игор Вељић, Служба за борбу против организованог криминала, Министарство унутрашњих послова;

11. Дејан Вулетић, саветник за праћење и унапређење правног .оквира за развој цивилног друштва, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом