РАДНА ГРУПА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

РАДНА ГРУПА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

Задаци радне групе за поверене послове су:

- Израда извештаја о стању поверених послова инспекцијског надзора;

- Изградња капацитета у матичним републичким инспекцијама за подршку инспекторима који раде на повереним пословима;

-  Процена капацитета инспекција којима су послови поверени;

-  Предлози за унапређење координације;

-  Предлози за измену и допуну Закона о инспекцијком надзору и/или матичних закона ради унапређења инспекцијског надзора;

-  Координација послова републичких инспекција које имају поверене послове у делу од заједничког интереса (запослени, ресурси, обуке);

-  Изградња система извештавања и унапређења система планирања итд.

Радна група за поверене послове функционише у саставу:

1. Зоран Касаловић, руководилац радне групе, заменик председника Координационе комисије, државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе;

2. мр Драган Пушара, заменик руководиоца радне групе, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији; 

3. Милена Бакић, в.д. секретара радне групе, административни службеник Јединице за подршку Координационој комисији; 

4. Прим. Др Зоран Панајотовић, координатор у Сектору за инспекцијске послове, Министарство здравља; 

5. Јасмина Јовановић, в.д. помоћника министра за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

6. Др Биљана Зекавица, начелник Одељења за инспекцијски надзор, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

7. Зоран Ђелов, начелник Одељења републичке Урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

8. Милена Ковачевић, в.д. помоћника министра, Министарство финансија; 

9. Владета Терзић, шеф Одсека за инспекцијске послове, Министарство омладине и спорта;

10. Жељко Пантелић, помоћник министра Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине;

11. Бранислава Грујичић,  руководилац Сектора за координацију инспекцијског надзора и односе са јавношћу, Секретаријат за инспекцијске послове градске управе града Београда, Комисија за координацију инспекцијског надзора;

12. Данијела Ванушић,  помоћник министра за културно наслеђе, Министарство културе;

13. Урош Ђурђевић, начелник Инспекције опреме под притиском, Министарство рударства и енергетике; 

14. Љиљана Анђелић, начелник Одељења водне инспекције, Репубичка диркција за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

15. Александар Старчевић, в.д. помоћника министра Сектора за квалитет и безбедност производа, Министарство привреде;

16. Данијела Лончар, начелник Јужнобанатског управног округа;

17. Адис Берберовић, сарадник за грађевинске дозволе и уговоре,  НАЛЕД.