РАДНА ГРУПА ЗА ХРАНУ

РАДНА ГРУПА ЗА ХРАНУ

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора, као и контроле законитости рада привредних субјеката у области хране.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за храну функционише у саставу: 

1. Марко Бјекић, руководилац радне групе, ветеринарски инспектор у Одељењу за послове инспекцијског надзора и контроле Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

2. Ненад Милојевић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека Одељења фитосанитарне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

3. Милена Бакић, в.д. секретара радне групе, Јединица за подршку Координационој комисији; 

4. Тамара Бошковић, шеф одсека Одељења за ветеринарско јавно здравље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

5. Драган Мацић, руководилац Групе за послове инспекцијског надзора и контроле за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

6. Зоран Ивановић, начелник Одељења за ветеринарско јавно здравље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7. Иван Настасијевић, руководилац Сектора за развој и трансфер технологија, Институт за хигијену и технологију меса; 

8. Ненад Вујовић, начелник Одељења пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

9. Горан Стојковић, инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију, Министарство здравља;

10. Ненад Будимовић, секретар Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду Привредне коморе Србије;

11. Тиса Чаушевић, координатор за регулаторну реформу, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);

12. Амалија Павић, заменик извршног директора, Америчка привредна комора; 

13. мр Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  ХРАНУ ЗА 2017. ГОДИНУ

-       Одржана су два састанка радне групе.

Радна група за храну је, између осталог, разматрала нацрт Закона о храни, проблеме капацитета инспекција у саставу радне групе и сарадњу са тужилаштвом и МУП-ом.