РАДНА ГРУПА ЗА ХРАНУ

РАДНА ГРУПА ЗА ХРАНУ

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора, као и контроле законитости рада привредних субјеката у области хране.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за храну функционише у саставу: 

1. Љиљана Ивањац, руководилац радне групе, начелник Одељења ветеринарске инспекције, Управа за ветерину, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

2. Ненад Милојевић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека фитосанитарне инспекције Београд у Одељењу фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

З. Тамара Бошковић, члан, ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

4. Драган Мацић, члан, ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

5. Марко Бјекић, члан, ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

6. Зоран Ивановић, члан, начелник Одељења за ветеринарско јавно здравство, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

7. Иван Настасијевић, члан, ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

8. Ненад Вујовић, члан, пољопривредна инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

9. Горан Стојковић, члан, санитарна инспекција, Министарство здравља

10. Ненад Будимовић, члан, Привредна комора Србије 

11. Драгана Илић, члан, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  ХРАНУ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржана су два састанка радне групе.

2. Радна група за храну пуно пажње је посветила изменама и допунама Закона о безбедности хране. Након разматрања изазова у примени Закона о инспекцијском надзору, закључено је да је потребно да се израде процедуре за интерсекторску сарадњу и предложи координација и укључивање свих одговорних у области безбедности хране, како инспекцијских служби, тако и индустрије и удружења потрошача, али и научних институција, као и да је неопходно успоставити ефикасну размену информација утврђеним резултатима надзора на терену са другим инспекцијама.