РАДНА ГРУПА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

РАДНА ГРУПА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

Задатак радне групе за угоститељство је усклађивање и координација и унапређење инспекцијског надзора у области угоститељства, која су у делокругу две или више инспекција, или чија природа захтева учешће две или више инспекција, као и других органа и организација.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за угоститељство функционише у саставу: 

1. мр Гордана Радосављевић, руководилац радне групе, вршилац дужности помоћника министра у Сектору туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

2. Сњежана Вигњевић, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења туристичке инспекције Београд у Сектору туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација

З. дипл. инж. Гордана Башић, члан, санитарна инспекција, Министарство здравља

4. Миодраг Петровић, члан, ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

5. Татјана Бабић, члан, инспекција за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине

6. Срђан Динчић, члан, пореска инспекција, Пореска управа, Министарство финансија 

7. Оливера Марковић, члан, републичка комунална инспекција, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

8. Миле Никитовић, члан, инспекција за друмски саобраћај, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

9. Богољуб Лазаревић, члан, вршилац дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

10. Јелена Милосављевић, члан, грађевинска инспекција, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

11. Предраг Радаковић, члан, Управа за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова

12. Драгана Јаначковић Ћупић, члан, ЈП Скијалишта Србије

13. Ивана Станковић, члан, ЈП Србијашуме 

14. Драгана Шабић, члан, Привредна комора Србије

15. Георги Генов, члан, Удружење угоститеља

16. Слободан Черовић, члан, факултет ,,Сингидунум"

17. Александар Сеничић, члан, ,,YUTА" агенција 

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржано је пет састанака радне групе.

Радна група за угоститељство бавила се проблемом вршења контроле у стамбеним просторима, контролом организовања туристичких путовања од стране физичких лица без лиценце и ангажовања водича и пратилаца, применом Закона о инспекцијском надзору у делу нелегалног рада у зимским центрима Златибор и Копаоник (смештај - судски налог, лоша сарадња са локалном самоуправом), проблемом око спискова које јединице локалне самоуправе нису у могућности да ставе на увид инспекторима који су на дежурству у зимским центрима, сарадњом са судовима, у погледу издавања налога инспекторима за надзор у најкраћем року. У сарадњи са припадницима Министарства унутрашњих послова, посебна пажња посвећена је контроли угоститељских објеката у близини школских установа (точење алкохола малолетним лицима).


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржан је један састанак радне групе.

Радна група за угоститељство је договорила да се у току летње сезоне планирају дежурства инспектора у туристичким центрима, као и ванредне контроле угоститељских објеката у дане викенда. Заједничке инспекцијске надзоре током јануара обавиле су  Градска туристичка инспекција, еколошка и комунална, а у току марта заједничке координиране акције су обавиле радна, санитарна и финансијска инспекција. Посебно је истакнуто да угоститељи скрећу пажњу на нови Закон о забрани пушења у угоститељским објектима као велики проблем. У априлу су обављене заједничке координиране акције са радном, санитарном, финансијском инспекцијом, градском туристичком инспекцијом, инспекцијом за безбедност на рекама. У вези самосталних инспекцијских надзора Туристичка инспекција је у сарадњи са МУП обављали ноћне контроле угоститељских објеката. Као питање које треба решити истакнуто је: мали број инспектора, планиране активности инспекције се тешко остварују у току ове године, већи број инспектора одлази у пензију, у току маја и јуна су годишњи одмори, а у том периоду имају највише представки на рад агенција. Током маја вршене су заједничке координиране акције на границама са саобраћајном и рекама – инспекцијом за безбедност на рекама.