РАДНА ГРУПА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

РАДНА ГРУПА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Задатак радне групе за угоститељство и туризам је усклађивање и координација и унапређење инспекцијског надзора у области угоститељства, која су у делокругу две или више инспекција, или чија природа захтева учешће две или више инспекција, као и других органа и организација.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за угоститељство и туризам функционише у саставу: 

1. Лидија Стојановић, руководилац радне групе, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

2. Вера Божић Трефалт, заменик руководиоца радне групе, помоћник министра Сектора туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

3. Сњежана Вигњевић, в.д. секретара радне групе, начелник Одељења туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

4. Гордана Башић,  Санитарна инспекција, Министарство здравља;

5. Бојан Гаврић, в.д. секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

6. Миломир Обрадовић, инспектор Пољопоривредне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7. Татјана Бабић, начелник Одељења за природу Инспекције за заштиту животне средине, Министарство заштите животне средине; 

8. Срђан Динчић,  порески инспектор Сектора за контролу Пореске управе Министарство финансија;

9. Предраг Радаковић, начелник Одељења за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката у Сектору за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова; 

10. Оливера Марковић, инспектор Републичке комуналне инспекције, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

11. Лазар Мосуровић, инспектор Инспекције за друмски саобраћај, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

12. Жељка Кнежевић, секретар  Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

13. Славољуб Игњатовић, царински службеник Одељења за царинске истраге у Сектору за контролу примене царинских прописа Управе царина, Министарство финансија;

14. Синиша Бјеливук, главни полицијски инспектор Службе за сузбијање криминала Одељења за сузбијање привредног криминала, Министарство унутрашњих послова; 

15. Владета Терзић, шеф Одсека за инспекцијске послове, Министарства омладине и спорта;

16. Тијана Маљковић, секретар Удружења за туризам Привредне коморе Србије;

17. Др Георги Генов, директор Удружења хотелијера и ресторатера Србије (HORES);

18. Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије ЈУТА;

19. др Данијел Павловић, доцент на Универзитету Сингидунум; 

20. Биљана Томић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржано је пет састанака радне групе.

Радна група за угоститељство бавила се проблемом вршења контроле у стамбеним просторима, контролом организовања туристичких путовања од стране физичких лица без лиценце и ангажовања водича и пратилаца, применом Закона о инспекцијском надзору у делу нелегалног рада у зимским центрима Златибор и Копаоник (смештај - судски налог, лоша сарадња са локалном самоуправом), проблемом око спискова које јединице локалне самоуправе нису у могућности да ставе на увид инспекторима који су на дежурству у зимским центрима, сарадњом са судовима, у погледу издавања налога инспекторима за надзор у најкраћем року. У сарадњи са припадницима Министарства унутрашњих послова, посебна пажња посвећена је контроли угоститељских објеката у близини школских установа (точење алкохола малолетним лицима).


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржан је један састанак радне групе.

Радна група за угоститељство је договорила да се у току летње сезоне планирају дежурства инспектора у туристичким центрима, као и ванредне контроле угоститељских објеката у дане викенда. Заједничке инспекцијске надзоре током јануара обавиле су  Градска туристичка инспекција, еколошка и комунална, а у току марта заједничке координиране акције су обавиле радна, санитарна и финансијска инспекција. Посебно је истакнуто да угоститељи скрећу пажњу на нови Закон о забрани пушења у угоститељским објектима као велики проблем. У априлу су обављене заједничке координиране акције са радном, санитарном, финансијском инспекцијом, градском туристичком инспекцијом, инспекцијом за безбедност на рекама. У вези самосталних инспекцијских надзора Туристичка инспекција је у сарадњи са МУП обављали ноћне контроле угоститељских објеката. Као питање које треба решити истакнуто је: мали број инспектора, планиране активности инспекције се тешко остварују у току ове године, већи број инспектора одлази у пензију, у току маја и јуна су годишњи одмори, а у том периоду имају највише представки на рад агенција. Током маја вршене су заједничке координиране акције на границама са саобраћајном и рекама – инспекцијом за безбедност на рекама.