РАДНА ГРУПА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

РАДНА ГРУПА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Задатак радне групе за угоститељство и туризам је усклађивање и координација и унапређење инспекцијског надзора у области угоститељства, која су у делокругу две или више инспекција, или чија природа захтева учешће две или више инспекција, као и других органа и организација.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.


Радна група за угоститељство и туризам функционише у саставу: 

1. Лидија Стојановић, руководилац радне групе, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

2. Вера Божић Трефалт, заменик руководиоца радне групе, помоћник министра Сектора туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

3. Сњежана Вигњевић, в.д. секретара радне групе, начелник Одељења туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

4. Гордана Башић,  Санитарна инспекција, Министарство здравља;

5. Бојан Гаврић, в.д. секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

6. Миломир Обрадовић, инспектор Пољопоривредне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7. Татјана Бабић, начелник Одељења за природу Инспекције за заштиту животне средине, Министарство заштите животне средине; 

8. Срђан Динчић,  порески инспектор Сектора за контролу Пореске управе Министарство финансија;

9. Предраг Радаковић, начелник Одељења за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката у Сектору за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова; 

10. Оливера Марковић, инспектор Републичке комуналне инспекције, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

11. Лазар Мосуровић, инспектор Инспекције за друмски саобраћај, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

12. Жељка Кнежевић, секретар  Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

13. Славољуб Игњатовић, царински службеник Одељења за царинске истраге у Сектору за контролу примене царинских прописа Управе царина, Министарство финансија;

14. Синиша Бјеливук, главни полицијски инспектор Службе за сузбијање криминала Одељења за сузбијање привредног криминала, Министарство унутрашњих послова; 

15. Владета Терзић, шеф Одсека за инспекцијске послове, Министарства омладине и спорта;

16. Тијана Маљковић, секретар Удружења за туризам Привредне коморе Србије;

17. Др Георги Генов, директор Удружења хотелијера и ресторатера Србије (HORES);

18. Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије ЈУТА;

19. др Данијел Павловић, доцент на Универзитету Сингидунум; 

20. Биљана Томић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЗА 2017. ГОДИНУ

-    Одржана су три састанка радне групе.

Радна група за угоститељство је договорила да се у току летње сезоне планирају дежурства инспектора у туристичким центрима, као и ванредне контроле угоститељских објеката у дане викенда у складу са законом. Такође је констатовано да је обављен велики број заједничких инспекцијских надзора у контроли угоститељских објеката.