РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ

РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ

Задатак Радне групе за сузбијање недозвољене трговине је израда Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине одређеним производима (чији се промет одвија једним делом ван легалних токова пословања) који се сачињава у непосредној сарадњи са надлежним инспекцијским и другим државним органима, чиме се доприноси повећању размене обима информација и података, обезбеђује виши квалитет координације и комуникације између инспекцијских органа, врши унапређење нивоа контроле надзираних привредних субјеката, сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за сузбијање недозвољене трговине функционише у саставу: 

1.         Ненад Кртолица, руководилац радне групе, в.д. помоћника директора Пореске управе, Сектор за контролу, Министарство финансија;

2.         Вишња Ракић,  заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека за контролу услуга, одељење Београд, Сектор тржишне инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

3.         Маргита Ристић, секретар радне групе, виши порески инспектор Пореске управе, Министарство финансија; 

4.         Драгица Јовановић, начелник Инспекције поштанских услуга, Министарство трговине, туризм

5.          Слађана Панић Срдић, начелник Одељења Граничне ветеринарске инспекције Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и

6.          Горан Пекез, председник Одбора за борбу против недозвољене трговине, Савет страних инвеститора.

7.         Дејан Милојевић, главни полицијски инспектор Службе за сузбијање криминала Одељења за сузбијање привредног криминала, Министарство унутрашњих послова;

8.         Љубиша Перић, начелник Сектора Пореске полиције, Пореска управа, Министарство финансија;

9.         Снежана Лојаничић, координатор у Сектору за контролу Пореске управе, Министарство финансија;

10.       Сара Срдић, в.д. помоћника директора Сектора за тарифске послове, Управа царина, Министарство финансија;

11.       Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину, Привредна комора Србије;

12.       Драгана Илић, правни саветник за сарадњу са привредом, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);

13.       Амалија Павић, заменик извршног директора, Америчка привредна комора (AmCham);

14.       Анђела Видулић, Јединица за подршку Координационој комисији


Рад Радне групе за сузбијање недозвољене трговине за  2017. годину

- Одржана су четири састанка.

Радна група за сузбијање недозвољене трговине је одржавала тематске састанке на којима су препознати производи са значајним учешћем у обиму нелегалне производње и промета, као што су нафта и нафтни деривати, текстилни производи, млинарско пекарски производи, воће и поврће и други производи и о сачињавању предлога плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине текстилним производима; на утврђивању критичних тачака које би биле предмет састављања ходограма инспекцијског надзора у области сузбијања незаконите трговине кафом, производима од кафе, брашном и текстилним производима; утврђен је и почетни предлог ходограма на тему формулисања предлога Плана активности у циљу сузбијања недозвољене трговине брашном и производима од брашна.