РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА

РАДНА ГРУПА ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА

Задатак радне групе су усклађивање и координација две или више инспекција, у поступцима инспекцијских надзора на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије, као и контроле законитости рада привредних субјеката, као и сарадња и размена информација са другим инспекцијама, на сузбијању рада на „црно“ и сиве економије.

Координација рада остварује се кроз састанке радне групе, али и појединачну сарадњу инспекцијских служби, а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за сузбијање неформалног рада ("рада на црно") функционише у саставу: 

1. Стеван Ђуровић, руководилац радне групе, в.д. помоћника директора, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

2. Маја Илић, заменик руководиоца радне групе, начелник Одељења за студијско-аналитичке послове, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

3. Весна Јовановић, секретар радне групе, координатор за анализу и унапређење инспекцијског надзора, Одељење за студијско-аналитичке послове, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

4. Сена Папак, координатор, Сектор за контролу, Пореска управа;

5. Драган Гајић, руководилац Групе за сузбијање сиве економије, Сектор тржишне инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

6. Ратка Вушуровић, координатор-туристички инспектор, Сектор туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

7. Миодраг Андрић, спортски инспектор, Одсек за инспекцијске послове у спорту, Министарство омладине и спорта;

8. Соња Фирст, републички грађевински инспектор, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

9. Биљана Витковац-Јанковић, републички инспектор за друмски саобраћај, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

10. Марија Шиљић, шеф Одсека за радне односе Одељења за односе са запосленима Сектора за људске ресурсе  Министарства унутрашњих послова;

11. Јасмина Радовановић, правни саветник за односе са привредом, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);

12. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНОГ РАДА ЗА  2017. ГОДИНУ


-     Одржана су два састанка радне групе.


Радна група за сузбијање неформалног рада је разматрала спровођење великог броја координираних инспекцијских надзора у угоститељским објектима, у области услуга и трговине где је затечен велики број лица на раду ''на црно'', као и број откривених нерегистрованих субјеката, те је појачано вршење ванредних инспекцијских надзора код послодаваца у туристичким центрима, као и на целој територији Републике Србије, а у циљу сузбијања сиве економије.