РАДНА ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА

РАДНА ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над изградњом објеката, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, као и контроле законитости рада привредних субјеката који се баве изградњом објеката.
Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.
О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај Руководиоцу радне групе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за безбедност објеката функционише у саставу: 

  1. 1. Предраг Радаковић, руководилац радне групе, начелник Одељења за спровођење превентивних мера при коришћењу објеката у Сектору за вандредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
  2. 2. Весна Руменић, заменик руководиоца радне групе, инспектор у Одељењу републичке грађевинске инспекције Сектора за просторно планирање и урбанизам, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
  3. 3. Мила Пузић Трнавац, секретар радне групе, инспектор Управе за превентивну заштиту у Сектору за вандредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
  4. 4. Миодраг Окиљевић, инспектор Управе за безбедност и здравље на раду Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
  5. 5. Урош Ђурђевић, начелник Одељења за инспекцију опреме под притиском,  Министарство рударства и енергетике, 
  6. 6. Бранко Илић,  начелник Одељења за електроенергетску инспекцију Сектор за енергетику, Министарство рударства и енергетике;
  7. 7. Драгана Босиљчић, начелник Одељења за удесе и хемикалије Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине; 
  8. 8. Мирјана Јаковљевић, републички спортски инспектор Министарства омладине и спорта, Одсек за инспекцијске послове у спорту;
  9. 9. Нена Дармановић, инспектор Инспекције социјалне заштите Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
  10. 10. Адис Берберовић, сарадник за грађевинске дозволе и уговоре, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);
  11. 11. Јована Цвјетковић, технички секретар Националног удружења заштите од пожара Републике Србије (НУЗОП);
  12. 12. Дарко Дрндић, менаџер саветодавног центра и послови цивилне заштите на локалном нивоу Сталне конференције градова и општина;
  13. 13. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржано је пет састанака радне групе.

Радна група за безбедност објеката вршила је самосталне и заједничке координисане инспекцијске прегледе објеката у изградњи, постројења/објеката у којима се врши складиштење ТНГ-а и амонијака. Истом приликом контролисане су и повреде на раду и рада на црно лица која раде на градилишту. Инспекција опреме под притиском истакла је проблем малог броја инспектора, односно три инспектора на републичком нивоу што им онемогућава да врше надзор у пуном капацитету.


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржан је један састанак радне групе.

2. Радна група за безбедност објеката договорила је заједничке инспекцијске прегледе од стране републичке грађевинске инспекције и републичке инспекције рада. Планирани су заједнички надзори бесправне изградње објеката у националним парковима, Копаонику и Власини, обзиром да је констатовано да је највећи степен динамике бесправне градње евидентиран на Копаонику. Радна група није давала податке у месечним извештајима о самосталним и заједничким инспекцијским надзорима.