РАДНА ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА

РАДНА ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над изградњом објеката, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, као и контроле законитости рада привредних субјеката који се баве изградњом објеката.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај Руководиоцу радне групе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Радна група за безбедност објеката функционише у саставу: 

1. Лепосава Сојић, руководилац радне групе, вршилац дужности помоћника министра у Сектору за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

2. Бранислав Вучковић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека за правне и административне послове у области инспекцијског надзора у Сектору за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

3. Зоран Ђелов, члан, грађевинска инспекција, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

4. Маја Илић, члан, инспекција рада, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

5. Мирјана .Јаковљевић, члан, спортска инспекција, Министарство омладине и спорта 

6. Мирослав Поповић, члан, урбанистичка инспекција, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

7. Урош Ћурђевић, члан, инспекција за опрему под притиском, Министарство рударства и енергетике; 

8. Бранко Илић, члан, електроенергетска инспекција, Министарство рударства и енергетике

9. Небојша Илић, члан, рударско-геолошка инспекција, Министарство рударства и енергетике

10. Предраг Радаковић, члан, Управа за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова 

11. Драгана Босиљчић, члан, инспекција за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

12. Нена Дармановић, члан, инспекција социјалне заштите, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

13. Драгана Марјановић, члан, санитарна инспекција, Министарство здравља

14. Клара Даниловић, члан, Стална конференција градова и општина ( СКГО)

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Одржано је пет састанака радне групе.

Радна група за безбедност објеката вршила је самосталне и заједничке координисане инспекцијске прегледе објеката у изградњи, постројења/објеката у којима се врши складиштење ТНГ-а и амонијака. Истом приликом контролисане су и повреде на раду и рада на црно лица која раде на градилишту. Инспекција опреме под притиском истакла је проблем малог броја инспектора, односно три инспектора на републичком нивоу што им онемогућава да врше надзор у пуном капацитету.


РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОБЈЕКАТА ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ 2017. ГОДИНЕ

1. Одржан је један састанак радне групе.

2. Радна група за безбедност објеката договорила је заједничке инспекцијске прегледе од стране републичке грађевинске инспекције и републичке инспекције рада. Планирани су заједнички надзори бесправне изградње објеката у националним парковима, Копаонику и Власини, обзиром да је констатовано да је највећи степен динамике бесправне градње евидентиран на Копаонику. Радна група није давала податке у месечним извештајима о самосталним и заједничким инспекцијским надзорима.