О нама

О нама

О нама

Координациона комисија је међуресорно координационо тело чији је задатак усклађивање и координација рада инспекција и унапређење делотворности инспекцијског надзора путем усклађивања планова инспекцијског надзора и програма обука, унапређења размене информација и стручних и етичких стандарда професије инспектора, мониторинга и евалуације инспекција и инспекцијског надзора.
Координациона комисија представља институционални механизам који ће помоћи да се остваре планирани циљеви реформе инспекцијског надзора, обезбеђивања боље заштите јавног интереса, унапређења пословног окружења и унапређења професије инспектора, уз смањење административних трошкова и повећање правне сигурности. Један од начина на који се остварују планирани циљеви је заједнички усклађени рад на сузбијању сиве економије кроз координиране и заједничке инспекцијске надзоре над нерегистрованим субјектима.

Послови и задаци Координационе комисије

 • - даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције
 • - иницира мере и даје смернице и даје упутства за унапређење координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати реализацију - нарочито:
      1. за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција
      2. за размену информација у вршењу инспекцијског надзора
      3. за унапређење надзора на основу годишњих извештаја о раду инспекција
      4. за развој јединственог информационог система (Е-Инспектор)

      [Примену смерница и упутстава надзире управна инспекција]

 • - заузима ставове у циљу уједначавања инспекцијске праксе
 • - даје иницијативе за финансирање, техничку опремљеност и обуке инспектора
 • - даје мишљење на инспекцијске прописе, контролне листе и друге релевантне документе
 • - пружа обавештења о надлежностима инспекција

Чланови

 • Бранко Ружић, председник Координационе комисије, министар државне управе и локалне самоуправе;
 • Зоран Касаловић, , заменик председника Координационе комисије, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 1. Зоран Петровић, члан, директор - главни управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 2. Ненад Кртолица, члан, вршилац дужности помоћника директора Пореске управе, Сектор за контролу у Министарству финансија;
 3. Лидија Стојановић, члан, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;
 4. Стеван Ђуровић, члан, вршилац дужности помоћника директора Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 5. Лепосава Сојић, члан, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 6. Марко Бјекић, члан, ветеринарски инспектор у Одељењу за послове инспекцијског надзора и контроле Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 7. ЖељкоПантелић, члан, помоћник министра заштите животне средине;
 8. прим. др. Зоран Панајотовић, члан, координатор за инспекцијске послове у Министарству здравља;
 9. Мирјана Јаковљевић, члан, републичкиспортскиинспектор, Министарствоомладине и спорта;
 10. др. Иван Зарев, члан, начелник Управе за превентивну заштиту у Министарству унутрашњих послова;
 11. Јасмина Јовановић, вршилац дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја;
 12. Бранко Илић, члан, начелник Одељења за електро енергетску инспекцију у Министарству рударства и енергетике;
 13. Jелица Трнинић Шишовић,члан, шеф Одсека за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове у Министарству привреде;
 14. Дражен Маравић, члан, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе;
 15. Југослав Стојиљковић, члан, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу