Одељење урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова - контролне листе