Контакти инспекција

Испод можете пронаћи све контакте инспекција

Руководиоци Инспекција Адреса Телефони E-mail Интернет страна
1. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Братислав Ранчић

Живко Бабовић

Управа цивилне заштите

Управа за управљање ризиком

Омладинских бригада 31

011/ 274 1186

011/ 274 1149

sonja.radojkovic@mup.gov.rs

jelena.jasovic@mup.gov.rs

Интернет страна

Иван Зарев

Управа за превентивну заштиту 

Омладинских бригада 31

011/ 274 3020

011/ 274 1166

predrag.radakovic@mup.gov.rs

ivan.zarev@mup.gov.rs 

Интернет страна
2. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ненад Кртолица

Пореска управа - Сектор за контролу

Саве Машковићa 3-5

011/ 395 0555  

011/ 395 0502

nenad.krtolica@purs.gov.rs

snezana.lojanicic@purs.gov.rs

Интернет страна

Милена Ковачевић

Одељење за буџетску инспекцију

Кнеза Милоша 20

011/ 364 2868

milena.kovacevic@mfin.gov.rs

Интернет страна

Данијела Танић Зафировић

Управа за спречавање прања новца - Група за надзор

Maсарикова 2

011/ 206 0151  

011/ 206 0152

dtzafirovic@apml.gov.rs

Интернет страна
3. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Саша Драгановић

Одсек за инспекцијске послове државних путева

Омладинских бригада 1

011/ 2609 276 

sasa.draganovic@mgsi.gov.rs
Интернет страна

Драгиша Елезовић

Група за инспекцијске послове железнице

Омладинских бригада 1

011/ 213 8311

dragisa.elezovic@mgsi.gov.rs 

Интернет страна

Милан Жарковић

Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја

Омладинских бригада 1

011/ 213 8311  

011/ 213 5425

milan.zarkovic@mgsi.gov.rs

Интернет страна

Божидар Јагодић

Одсек за инспекцијске послове безбедности пловидбе

Омладинских бригада 1

011/ 213 8311  

011/ 269 5821

bozidar.jagodic@mgsi.gov.rs

Интернет страна

Мирослав Поповић

Одељење урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова

Омладинских бригада 1

011/ 213 8311  

011/ 215 8759

zoran.djelov@mgsi.gov.rs

Интернет страна

Весна Руменић

Одељење грађевинске инспекције

Омладинских бригада 1

011/ 213 8311  

011/ 215 8759

zoran.djelov@mgsi.gov.rs Интернет страна

Јасминка Гуска

Одељење за инспекцијске послове у области комуналне делатности

Омладинских бригада 1

011/ 213 8311

jasminka.guska@mgsi.gov.rs

Интернет страна

Владо Богићевић

Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе

Омладинских бригада 1

011/ 3122 780  


vlado.bogicevic@mgsi.gov.rs

Интернет страна
4. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Зоран Петровић

Управни инспекторат

Дечанска 8

011/ 311 2631

zoran.petrovic@mduls.gov.rs

nenad.sarkocevic@mduls.gov.rs

Интернет страна
5. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ненад Вујовић

Предраг Вукчевић

Сектор пољопривредне инспекције

Омладинских бригада 1

011/ 311 7473  

011/ 260 3675  

011/ 260 2978

nenad.vujovic@minpolj.gov.rs

predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs

Интернет страна

Ненад Милојевић

Управа за заштиту биља - Одељење фитосанитарне инспекције

Омладинских бригада 1

011/ 2699 682

nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Интернет страна

Драгољуб Брајовић

Управа за заштиту биља - Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Омладинских бригада 1

011/ 212 0462

dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs

Интернет страна

Звијездан Нишавић

Управа за шуме - Одељење за шумарску и ловну инспекцију

Омладинских бригада 1

011/ 260 5252

z.nisavic@minpolj.gov.rs 

Интернет страна

Љиљана Анђелић

Републичка дирекција за воде - Одељење водне инспекције

Булевар уметности 2а

011/ 201 3354

ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs

Интернет страна

Слађана Панић Срдић

Управа за ветерину - Одељење ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима

Омладинских бригада 1

011/ 260 2774

sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

Интернет страна

Зоран Ивановић

Управа за ветерину - Одељење за послове инспекцијског надзора и контроле


Омладинских бригада 1

011/ 260 5630  

011/ 665 6012

zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

Интернет страна
6. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оливера Топалов

Инспекција за заштиту животне средине

Др Ивана Рибара 91

011/ 2287 691 


olivera.topalov@ekologija.gov.rs

Интернет страна

Славиша Симић

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења

Др Ивана Рибара 91

011/ 2287 691 

slavisa.simic@ekologija.gov.rs

Интернет страна

Јасмина Јовић

Инспекција за рибарство

Др Ивана Рибара 91

011/ 2287 691

jasmina.jovic@ekologija.gov.rs

Интернет страна
7. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Јасмина Јовановић

Просветна инспекција

Захумска 14

011/ 240 3036  

011/ 240 3320

011/ 240 1911 (лок. 201, 202)

jasmina.jovanovic@mpn.gov.rs

Интернет страна
8. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Светлана Мијатовић

Верица Пешић

Одељење санитарне инспекције

Омладинских бригада 1

011/ 311 7331 

011/ 311 7400

svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs 

verica.pesic@zdravlje.gov.rs 

Интернет страна

Ружица Бојанић

Јелица Радуловић

Одељење за здравствену инспекцију

Омладинских бригада 1

011/ 311 7540  

011/ 311 7424

ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs 

jelica.radulovic@zdravlje.gov.rs 

Интернет страна

Јелица Васић

Инспекција за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

Омладинских бригада 1

011/ 260 3400

011/ 311 4949  

011/ 311 1647  

011/ 213 2317

jelica.vasic@zdravlje.gov.rs

Интернет страна
9. МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Бранко Илић

Одељење за електроенергетску инспекцију

Немањина 22-26

011/ 285 6141  

011/ 285 6145

branko.ilic@mre.gov.rs

Интернет страна

Урош Ђурђевић

Одељење за инспекцију опреме под притиском

Адреса за слање поште: Немањина 22-26

Седиште инспекције: Омладинских бригада 1

011/ 285 6143

011/ 285 6124


uros.djurdjevic@mre.gov.rs

Интернет страна

Миланко Савић

Одсек геолошке и рударске инспекције

Немањина 22-26

011/ 228 7692

milanko.savic@mre.gov.rs

Интернет страна
10. МИНИСТРАСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Стеван Ђуровић

Инспекторат за рад

Булевар уметности 10

011/ 201 7485

011/ 201 7194

vesna.jovanovic@minrzs.gov.rs 

inspekcija@minrzs.gov.rs  

Интернет страна

Биљана Зекавица

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - Одељење за инспекцијски надзор

Немањина 22-26

011/ 363 1635  

011/ 361 6129  

011/ 363 1554

nena.darmanovic@minrzs.gov.rs

Интернет страна
11. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Лидија Стојановић

Сектор тржишне инспекције

Немањина 22-26

011/ 361 4334

lidija.stojanovic@mtt.gov.rs

goran.macura@mtt.gov.rs

Интернет страна

Вера Божић Трефалт

Сектор туристичке инспекције

Омладинских бригада 1

011/ 313 9676

verabt@mtt.gov.rs
turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Интернет страна

Јелена Међо

Инспекција електронских комуникација

Париска 7

011/ 202 0083

011/ 202 0100 

 sladjana.jagodic@mtt.gov.rs 

Интернет страна

Драгица Јовановић

Инспекција поштанских услуга

Париска 7

011/ 202 0091

dragica.jovanovic@mtt.gov.rs

Интернет страна
12. МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Владета Терзић

Одсек за инспекцијске послове у спорту

Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија

011/ 301 4016

011/ 311 7551

vladeta.terzic@mos.gov.rs

Интернет страна
13. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Предраг Ђурић

Дирекција за мере и драгоцене метале - Сектор за контролу и надзор

Мике Аласа 14

011/ 328 2736

011/ 202 4455

djuric@dmdm.rs

Интернет страна
14. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Славиша Томовић

Републички геодетски завод - Сектор за стручни инспекцијски надзор

Булевар војводе Мишића 39


011/ 715 2678

sun@rgz.gov.rs 

Интернет страна
15. ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јован Јовановић – саобраћајна делатност

Триво Јокановић – ваздухопловно особље

Вељко Басарић – пловидбеност

Предраг Ђорђевић – обезбеђивање у ваздухопловству

Владимир Павловић – аеродроми

Златко Мишчевић – АТМ, CNS, лиценцирање

Директорат цивилног ваздухопловства - инспекцијски надзор

Скадарска 23

011/ 292 7173

bojana.dikovic@cad.gov.rs 

ognjen.pantelic@cad.gov.rs 

dgca@cad.gov.rs

Интернет страна