Контакти инспекција

Испод можете пронаћи све контакте инспекција

Инспекција Адреса Телефон Емаил Интернет страна
Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације - Противпожарна инспекција Омладинских бригада 31 011/2282-916, 011/2282-917, Централа: 306-2000 svs@mup.gov.rs
ivan.zarev@mup.gov.rs
Интернет страна
Министарство финансија
Пореска управа (орган у саставу) - Пореска инспекција (напомена: Девизни инспекторат је 2012. припојен Пореској управи) Саве Машковића 3-5 11000 Београд 011/3950 555, 011/3950 502 kabinet@purs.gov.rs Интернет страна
Буџетска инспекција Кнеза Милоша 20 011/3642 975, 011/3642 808 zarko.savic@mfin.gov.rs Интернет страна
Министарство одбране
Инспекторат одбране (орган у саставу) Гардијска 7, Београд 011/2064-011 inspektorat@mod.gov.rs Интернет страна
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (седам инспекција је обједињено у један сектор – Сектор за инспекцијски надзор)
Инспекција за јавне путеве Немањина 22-26 011/21-38-311 aleksandar.simic@mgsi.gov.rs
inspekcija@mgsi.gov.rs
Интернет страна
Инспекција за железнички саобраћај Немањина 22-26 011/21-38-311 aleksandar.simic@mgsi.gov.rs
inspekcija@mgsi.gov.rs
Интернет страна
Инспекција за друмски саобраћај Немањина 22-26 011/21-38-311 aleksandar.simic@mgsi.gov.rs
inspekcija@mgsi.gov.rs
Интернет страна
Инспекција за унутрашњу пловидбу Немањина 22-26 011/21-38-311 inspekcija@mgsi.gov.rs Интернет страна
Грађевинска инспекција Немањина 22-26 011/21-38-311 inspekcija@mgsi.gov.rs Интернет страна
Републичка комунална инспекција Немањина 22-26 011/21-38-311 inspekcija@mgsi.gov.rs Интернет страна
Урбанистичка инспекција Немањина 22-26 011/21-38-311 inspekcija@mgsi.gov.rs Интернет страна
Директорат цивилног ваздухопловства (јавна агенција) - Ваздухопловна инспекција Булевар Зорана Ђинђића 144 011/292 70 89 ravramovic@cad.gov.rs Интернет страна
Републички геодетски завод (посебна организација) – Инспекција која врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација и правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација („Геодетска инспекција“) Булевар војводе Мишића 39 011/2650 348 sun@rgz.gov.rs Интернет страна
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Управни инспекторат (орган у саставу) – Управна инспекција Дечанска 8 011/311 2631 zoran.petrovic@mduls.gov.rs Интернет страна
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Пољопривредна инспекција Омладинских бригада 1, Нови Београд 011/311-74-73, 011/260-36-75 nenad.vujovic@minpolj.gov.rs Интернет страна
Фитосанитарна инспекција Омладинских бригада 1 011/2699 682 nenad.milojevic@minpolj.gov.rs Интернет страна
Гранична фитосанитарна инспекција Омладинских бригада 1 011-2120 462 dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs Интернет страна
Шумарска и ловна инспекција Омладинских бригада 1 011/260 5252 zvijezdan.nisavic@minpolj.gov.rs Интернет страна
Водна инспекција Булевар уметности 2а 011/2013-353 ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs Интернет страна
Гранична ветеринарска инспекција Омладинских бригада 1 011/2602774 zoran.marinkovic@minpolj.gov.rs Интернет страна
Ветеринарска инспекција Омладинских бригада 1 011/2605630, 011/6656012 s.celebicanin@minpolj.gov.rs
rvi.beograd@minpolj.gov.rs
Интернет страна
Инспекција за заштиту животне средине Др. Ивана Рибара 91 011/22-85-089, 011/21-57-539 inspekcija@eko.minpolj.gov.rs
olivera.topalov@eko.minpolj.gov.rs
Интернет страна
Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Др. Ивана Рибара 91 011/22 87 553, 011/22 85 092 slavisa.simic@eko.minpolj.gov.rs Интернет страна
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Просветна инспекција Инспекција за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом (напомена: ова инспекција није још почела са радом) Захумска 14 011/2403-036, 011/2403-320, Централа: 2401911, локал: 201 i 202 zoran.kostic@mpn.gov.rs Интернет страна
Министарство здравља
Санитарна инспекција Омладинских бригада бр. 1 011/313-0886, 011/311-7331 svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
Здравствена инспекција Омладинских бригада бр.1 011/ 3117-540, 011/ 3149-677 ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
Инспекција за лекове и медицинска средства (бивша Инспекција за лекове и опојна дроге) Омладинских бригада бр.1 011/311-4949, 011/311-1647, 011/2132-317 jelica.vasic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
Инспекција за опојне дроге и прекурсоре Омладинских бригада бр.1 011 311 7550 d.kosic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
Инспекције Управе за биомедицину (орган у саставу):
- Инспекција за трансплантацију органа
- Инспекција за трансплантацију ћелија и ткива
- Инспекција за биомедицински потпомогнуто оплођење
- Инспекција за трансфузиолошку делатност
(напомена: ове инспекције нису формиране, а до њиховог формирања, послове инспекцијског надзора обавља Здравствена инспекција)
Омладинских бригада 1 011/ 3117-540, 011/ 3149-677 ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
Министарство рударства и енергетике
Електроенергетска инспекција Немањина 22-26 011/2856 141, 011/2856 145 branko.ilic@mre.gov.rs Интернет страна
Инспекција за опрему под притиском (бивша Инспекција за парне котлове) Немањина 22-26 011/2856 143 uros.djurdjevic@mre.gov.rs Интернет страна
Рударско-геолошка инспекција Немањина 22-26 011/2287 692 milanko.savic@mre.gov.rs Интернет страна
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Инспекторат за рад (орган у саставу) – Инспекција рада Булевар уметности 10 011/2017-485, 011/2017-194 inspekcija@minrzs.gov.rs
bojan.jocic@minrzs.gov.rs
Интернет страна
Инспекција социјалне заштите Немањина 22-26 011/36-31-635, 011/3616 129, 011/3631554 biljana.zekavica@minrzs.gov.rs Интернет страна
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Тржишна инспекција Немањина 22-26, Београд 011/361-4334 lidija.stojanovic@mtt.gov.rs Интернет страна
Туристичка инспекција Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд 011/3139-686 turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs Интернет страна
Инспекција за електронске комуникације Париска 7, Београд 011/20-20-083, 011/20-20-255 telekomunikacije@mtt.gov.rs Интернет страна
Инспекција за поштански саобраћај Париска 7, Београд 011/20-20-083 telekomunikacije@mtt.gov.rs Интернет страна
Министарство омладине и спорта
Спортска инспекција Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд 011 301 4016, 011 311 75 51 inspekcijausportu@mos.gov.rs , vladeta.terzic@mos.gov.rs, miodrag.andric@mos.gov.rs; mirjana.jakovljevic@mos.gov.rs Интернет страна