Контакти инспекција

Испод можете пронаћи све контакте инспекција

Инспекција Адреса Телефони Емаил Интернет страна
1. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - Противпожарна инспекција ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 31 2282916
цент: 3062000
ivan.zarev@mup.gov.rs
predrag.radakovic@mup.gov.rs
Интернет страна
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - Управа цивилне заштите; Управа за управљање ризиком ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 31 2741186
2741149
sonja.radojkovic@mup.gov.rs
jelena.jasovic@mup.gov.rs
Интернет страна
2. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА (орган у саставу) - ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА САВЕ МАШКОВИЋА 3-5 3950555
3950502
dragan.agatunovic@purs.gov.rs
snezana.lojanicic@purs.gov.rs
Интернет страна
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА КНЕЗА МИЛОША 20 3642868 milena.kovacevic@mfin.gov.rs Интернет страна
Управа за спречавање прања новца МАСАРИКОВА 2 2060151
2060152
dtzafirovic@apml.gov.rs Интернет страна
3. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за инспекцијски надзор - ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПУТЕВЕ НЕМАЊИНА 22-26 2138311 leposava.sojic@mgsi.gov.rs
branislav.vuckovic@mgsi.gov.rs
vladan.brankovic@mgsi.gov.rs
Интернет страна
Сектор за инспекцијски надзор - ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ НЕМАЊИНА 22-26 2138311 slobodan.vukmirovic@mgsi.gov.rs Интернет страна
Сектор за инспекцијски надзор - ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ НЕМАЊИНА 22-26 2138311 milan.zarkovic@mgsi.gov.rs Интернет страна
Сектор за инспекцијски надзор - ИНСПЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊУ ПЛОВИДБУ НЕМАЊИНА 22-26 2138311 bozidar.jagodic@mgsi.gov.rs N/A
Сектор за инспекцијски надзор - ГРАЂЕВИНСКА И УРБАНИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА НЕМАЊИНА 22-26 2138311 miroslav.popovic@mgsi.gov.rs N/A
Сектор за инспекцијски надзор - РЕПУБЛИЧКА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА НЕМАЊИНА 22-26 2138311 jasminka.guska@mgsi.gov.rs N/A
Сектор за инспекцијски надзор - Управа за превоз опасног терета ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 3122780
3122781
2643312
vlado.bogicevic@utot.gov.rs Интернет страна
Сектор за инспекцијски надзор - ВАЗДУХОПЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА (Директорат цивилног ваздухопловства) БУЛ. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 144 2927089 bojana.dikovic@cad.gov.rs
ognjen.pantelic@cad.gov.rs
dgca@cad.gov.rs
Интернет страна
Сектор за инспекцијски надзор - ГЕОДЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА (Републички геодетски завод) БУЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА 39 2650348 office@rgz.gov.rs
ipms@rgz.gov.rs
sun@rgz.gov.rs
Интернет страна
4. МДУЛС
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ - УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА ДЕЧАНСКА 8 3112631 zoran.petrovic@mduls.gov.rs
nenad.sarkocevic@mduls.gov.rs
Интернет страна
5. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА за пољопривредно земљиште, за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 3117473
2603675
2602978
nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs
Интернет страна
ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 2699682 nenad.milojevic@minpolj.gov.rs Интернет страна
ГРАНИЧНА ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 2120462 tatjana.bozic@minpolj.gov.rs
dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs
Интернет страна
ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 2605252 z.nisavic@minpolj.gov.rs Интернет страна
ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА БУЛ. УМЕТНОСТИ 2а 2013353 ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs Интернет страна
ГРАНИЧНА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 2602774 jelena.bozic@eko.minpolj.gov.rs
sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Интернет страна
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 2605630
6656012
ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs Интернет страна
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИНСПЕКЦИЈА ЗА РИБАРСТВО ДР. ИВАНА РИБАРА 91 2285089
2157539
olivera.topalov@eko.minpolj.gov.rs
zeljko.pantelic@eko.minpolj.gov.rs
Интернет страна
6. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА ЗАХУМСКА 14 2403036
2403320
централа: 2401911 (лок. 201, 202)
bogoljub.lazarevic@mpn.gov.rs Интернет страна
7. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 3130886
3117331
"zoran.panajotovic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 3117540
3149677
jelica.radulovic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 3114949
3111647
2132317
verica.pesic@zdravlje.gov.rs Интернет страна
8. МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА НЕМАЊИНА 22-26 2856141
2856145
branko.ilic@mre.gov.rs Интернет страна
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОПРЕМУ ПОД ПРИТИСКОМ НЕМАЊИНА 22-26 2856143 uros.djurdjevic@mre.gov.rs Интернет страна
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА НЕМАЊИНА 22-26 2287692 milanko.savic@mre.gov.rs Интернет страна
9. МИНИСТАРСТВО РАДА
ИНСПЕКЦИЈА РАДА БУЛ. УМЕТНОСТИ 10 2017485
2017194
bojan.jocic@minrzs.gov.rs
dejan.kovacevic@minrzs.gov.rs
vesna.jovanovic@minrzs.gov.rs
Интернет страна
ИНСПЕКЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НЕМАЊИНА 22-26 3631635
3616129
3631554
nena.darmanovic@minrzs.gov.rs Интернет страна
10. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА НЕМАЊИНА 22-26 3614334 lidija.stojanovic@mtt.gov.rs Интернет страна
ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1 3139686 snjezana.vignjevic@mtt.gov.rs
turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Интернет страна
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ПАРИСКА 7 2020083
2020255
goran.macura@mtt.gov.rs
sladjana.jagodic@mtt.gov.rs
dragica.jovanovic@mtt.gov.rs
Интернет страна
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ ПАРИСКА 7 2020083 goran.macura@mtt.gov.rs
sladjana.jagodic@mtt.gov.rs
dragica.jovanovic@mtt.gov.rs
Интернет страна
11. МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА БУЛ.МИХАЈЛА ПУПИНА 2, ПАЛАТА СРБИЈА 3014016
3117551
vladeta.terzic@mos.gov.rs Интернет страна
12. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МЕТРОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА, Дирекција за мере и драгоцене метале МИКЕ АЛАСА 14 3282736
2024400
djuric@dmdm.rs
danka@dmdm.rs
Интернет страна