Сектор тржишне инспекције

Надлежност

У оквиру општег надзора, надлежности тржишне инспекције су следеће:  проверава испуњеност услова за обављање трговине (услови који се односе на статус трговца, простор и опрему за обављање трговине и услове које треба да испуни роба/производ да би се ставила на тржиште), спречавање нелегалне трговине, спречавање непоштених комерцијланих пракси; спречавање прања новца; контрола оглашавање робе и услуга;  спречавањен еовлашћене употребе туђег заштићеног жига, патента, дизајна (спровођење права интелектуалне својине) и заштита потрошача. 

У оквиру техничког надзора тржишна инспекција контролише примену техничких прописа - усаглашеност непрехрамбених производа са техничким и другим прописаним захтевима и захтевима за безбедност.

 

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

 • Телефони:

  011/ 361 4334

   

 • Имејл:

  lidija.stojanovic@mtt.gov.rs

  goran.macura@mtt.gov.rs

 • Адреса:

  Немањина 22-26