Одсек за инспекцијске послове у спорту

Надлежност

У Одсеку за инспекцијске послове у спорту обављају се послови који се односе на:

- инспекцијски надзор, односно спровођење Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона;

- поступање физичких лица и организација у области спорта;

- утврђивање испуњености услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања;

- праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.

 

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 311 7475 

  • Имејл:

    vladeta.terzic@mos.gov.rs

  • Адреса:

    Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија