Инспекција електронских комуникација

Надлежност

 У Групи за инспекцијски надзор у области електронских комуникација обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; предузимање управних и других мере доношењем решења о отклањању неправилности; решавање по пријавама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, физичких и правних лица; проверу рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме; проверу да ли се радио-фреквенцијски спектар користи у складу са законом, проверу постојања штетних сметњи у раду електронских комуникационих мрежа; проверу поступања оператора у вези са применом мера заштите података о личности и приватности; подношење захтева за покретање прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова,  као и други послови из ове области.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 202 0100

  • Имејл:

    jelena.medjo@mtt.gov.rs

  • Адреса:

    Париска 7