Одељење за електроенергетску инспекцију

Надлежност

У Одељењу за електроенергетску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о ефикасном коришћењу енергије и другим законима и прописима из области електроенергетике; обављање непосредног надзора над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини; израду извештаја о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; израду извештаја о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; припрему и извођење заједничких акција са инспекцијским органима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству и другим службама и стручним организацијама у вези са контролом реализације превентивног одржавања електроенергетских објеката и обезбеђивања безбедне и континуиране испоруке електричне енергије, као и други послови из делокруга Одељења.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 285 6141, 011/ 312 28 77

  • Имејл:

    branko.ilic@mre.gov.rs

  • Адреса:

    Немањина 22-26