Просветна инспекција

Надлежност

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Сектор за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, високошколских установа, установа ученичког и студентског стандарда, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, јавно признатих организатора активности и нерегистрованих субјеката.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 3616-293

  • Имејл:

    jasmina.jovanovic@mpn.gov.rs

  • Адреса:

    Немањина 22-26