Инспекција за рибарство

Надлежност

У Републици Србији на снази је Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", бр. 128/14). Инспекцијски надазор над спровођењем овог закона у складу са Законом о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. Закон и 62/17) брши министарство надчежно за послове заштите животне средине преко надлежног инспектора, сагласно одредбамачлана 56. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

На основу закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, вршење инспекцијског надзора на територији аутономне покрајине Војводина поверено је органима аутономне покрајине.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 2287 691

  • Имејл:

    jasmina.jovic@ekologija.gov.rs

  • Адреса:

    Др Ивана Рибара 91