Инспекција за заштиту животне средине

Надлежност

Инспекцијски надзор је посао државне управе кога врше органи државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

Стварна надлежност за поступање инспекције у области заштите животне средине одређена је прописима којима се уређује ова област, као што је управљање отпадом, заштита ваздуха, природе, вода, рибљег фонда, заштита од буке, нејонизујућих и јонизујућих зрачења, хемикалија и биоцидних производа и др.

Законима из области заштите животне средине послови инспекцијског надзора су поверени аутономној покрајини и јединицамa локалне самоуправе.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 2287 691

  • Имејл:

    inspekcija@ekologija.gov.rs

  • Адреса:

    Др Ивана Рибара 91