Управа за ветерину - Одељење ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима

Надлежност

Гранична ветеринарска инспекција обавља ветеринарско санитарну контролу увоза и транзита пошиљака живих животиња, производа животињског порекла и хране за животиње, и то на одређеним граничним прелазима. Правилником о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину обављања ветеринарско санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима «Сл.гласник РС» бр. 56/10, дат је списак живих животиња и производа који подлежу ветеринарско санитарној контроли приликом уношења у Републику Србију

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 260 2774

  • Имејл:

    sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1