Управа за заштиту биља - Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Надлежност

Гранична фитосанитарна инспекција обавља послове контроле здравственог стања биља при увозу, извозу и транзиту са претоваром; издавање фитосертификата код пошиљака у извозу; контроле увоза средстава за заштиту биља; контроле безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла; контроле средстава за исхрану биља и оплемењивање земљишта; контроле присуства ГМО код биља; контроле присуства нивоа радиоактивне контаминације код биља и средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта; послове наређивања фитосанитарних мера (уништавање биља, дезинфекција, дезинфестација и др.); припреме нотификације –  пресретања штетних организама при увозу.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 212 0462

  • Имејл:

    dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1