Управа за заштиту биља - Одељење фитосанитарне инспекције

Надлежност

Одељење фитосанитарне инспекције обавља послове који се односе на: контролу биља на присуство штетних организама; систематски надзор биља на присуство штетних организама који се сматрају нарочито опасним за биље; контролу здравственог стања увезеног биља за које је прописан пост-карантински надзор; службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; контролу генетски модификованих организама у свим фазама производње, прераде и промета; контролу безбедности хране биљног порекла у фази примарне прозводње; контролу безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне производње; контролу производње, промета и примене средстава за заштиту биља и средстава за ишрану биља; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена пољопривредног биља у конвенционалној и органској производњи;  контролу производње, промета и коришћења садног материјала пољопривредног биља; контролу рада пољопривредних стручних служби.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 2699 682

  • Имејл:

    nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1