Сектор пољопривредне инспекције

Надлежност

Одељење пољопривредне инспекције обавља послове инспекцијског надзора пре свега у областима: заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; остваривања програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства, контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава, програма мера селекције за унапређење сточарства и органске сточарске производње; безбедности хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа; производње и промета вина, ракије, алкохолних и безалкохолних пића и органске производње, организације и вођења Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње.  

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 311 7473 

  • Имејл:

    nenad.vujovic@minpolj.gov.rs predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1