Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе

Надлежност

Послове инспекцијског надзора, у оквиру организационе структуре Управе за транспорт опасне робе, обавља Група за инспекцијске и управне послове која је надлежна за инспекцијски надзор транспорта опасне робе у друмском, железничком и водном саобраћају.

 

Надлежност ове инспекције је да:

- утврђује неправилности и даје наредбе да се оне отклоне у одређеном року;

- забрањује даљи транспорт опасне робе ако нису испуњени услови прописани овим законом;

- забрањује руковање опасним теретом и транспорт опасног терета запосленим лицима која нису стручно оспособљена у складу са овим законом;

- забрањује привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику да обавља послове учесника у транспорту опасног терета ако утврди да не испуњава прописане услове за обављање послова учесника за транспорт опасног терета.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 3122 780

  • Имејл:

    vlado.bogicevic@mgsi.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1