Одељење за инспекцијске послове у области комуналне делатности

Надлежност

 У Одсеку републичке комуналне испекције обављају се послови који се односе на инспекцијски надзор над спровођењем Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу тог закона; подношење захтева за покретање прекршајног поступка, односно пријава за привредни преступ или кривичних пријава; предузимање мера утврђених законом и подзаконским прописима; обављање других послова из делокруга Одсека.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 213 8311

  • Имејл:

    jasminka.guska@mgsi.gov.rs

  • Адреса:

    Омладинских бригада 1