Одељење грађевинске инспекције

Надлежност

Надлежност републичке грађевинске инспекције огледа се у надзору над спровођењем закона и других прописа непосредним увидом у важеће опште и појединачне акте, евиденцију и другу документацију, вршећи надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство, односно над изградњом објеката чији је надзор поверен градовима-општинама.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

 • Телефони:

  011 2606532

 • Имејл:

  inspekcija@mgsi.gov.rs;

  prijavinelegalnugradnju@mgsi.gov.rs

 • Адреса:

  Омладинских бригада 1