Одељење урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова

Надлежност

У Одељењу урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у области изградње и употребе грађевинских објеката од значаја за Републику; сачињавање и прослеђивање управних аката у оквиру овлашћења прописаних законом; надзор над инспекцијским пословима у изградњи и употреби грађевинских објеката који су поверени јединицама локалне самоуправе; праћење закона и других прописа из делокруга Одељења и иницирање измене истих; инспекцијски надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, промена стања у простору; надзор над инспекцијским пословима у изградњи и употреби грађевинских објеката који су поверени Аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, као и други послови из делокруга Одељења.

Контролне листе

План инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за 2017. годину

План координисаних/заједничких надзора

Закони

Често постављана питања

Контакт

  • Телефони:

    011/ 213 8311 011/ 215 8759

  • Имејл:

    zoran.djelov@mgsi.gov.rs

  • Адреса:

    Oмладинских бригада 1